Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
Vabilo k sodelovanju (4133 bralcev)
Petek, 8. 10. 2004Te zanima delo odgovorne/ga/ urednice/ka/ na Radiu Študent?

Prijave sprejemamo do 8. oktobra na naslov:

Radio Študent, p.p. 4252, 1001 Ljubljana

s pripisom: vabilo k sodelovanju

Pogoji in podrobnosti v nadaljevanju...


Radio Študent išče osebo, ki bi bila pripravljena opravljati posle odgovornega urednika do konstituiranja teles Zavoda Radio Študent 89,3 Mhz, ko bo novega odgovornega urednika imenoval Svet Zavoda.


Za opravnika poslov odgovornega urednika RŠ je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

. ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,

. ima najmanj tri leta izkušenj iz novinarskega poklica v radijskem mediju,

. ima izkazane organizacijske in komunikacijske sposobnosti,

. ima poleg aktivnega znanja angleščine znanje še najmanj enega svetovnega jezika,

. predloži program dela v skladu s programsko zasnovo Radia Študent

. ima stalno prebivališče v RS,

. da je poslovno sposoben,

. da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,

. da ni direktor ali član poslovodstva izdajateljev,

. da ni član političnih strank doma in/ali v tujini,

. da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto

. da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije


Novega opravnika poslov odgovornega urednika bo izbralo Delovno telo za izbiro opravnika poslov odgovornega urednika, sestavljeno iz predstavnikov ŠOU, služb Radia Študent in uredništva v širši sestavi Radia Študent.

Kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem, bodo predstavili programe dela na sestanku uredništva v širši sestavi, na katerega bodo vabljeni tudi delavci in sodelavci služb in predstavniki ŠOU. Člani uredništva v širši sestavi, prisotni na sestanku, bodo po njem s tajnim glasovanjem izrekli mnenje o kandidatih.

Delovno telo za izbiro opravnika poslov odgovornega urednika bo po pridobitvi mnenja uredništva v širši sestavi s kandidati, ki ustrezajo pogojem, opravilo hearing in nato s konsenzom izbralo najustreznejšega kandidata.


Prijave sprejemamo do 8. oktobra 2004
na naslov
Radio Študent,
P.P. 4252,
1001 Ljubljana,

s pripisom: vabilo k sodelovanjuKomentarji
komentiraj >>