Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
ZELENA KNJIGA, poglavje Ženska, 3. del (3016 bralcev)
Ponedeljek, 18. 5. 2009
Matej Š.Glede na svoje značilnosti in v skladu z zakoni narave pripada moškemu v odnosu do ženske vloga močnejšega in vzdržljivejšega. Pri tem ga ne vodi nikakršna prisila, ampak zgolj to, kako je bil ustvarjen. Ženska v tem odnosu igra vlogo lepše in nežnejše polovice; ponovno ne zato, ker bi sama tako hotela, ampak ker je bila kot taka ustvarjena. Takšna naravna delitev vlog je pravična, deloma ravno zato, ker je naravna, po drugi strani pa pomeni tudi temelj posameznikove svobode.

Glede na svoje značilnosti in v skladu z zakoni narave pripada moškemu v odnosu do ženske vloga močnejšega in vzdržljivejšega. Pri tem ga ne vodi nikakršna prisila, ampak zgolj to, kako je bil ustvarjen. Ženska v tem odnosu igra vlogo lepše in nežnejše polovice; ponovno ne zato, ker bi sama tako hotela, ampak ker je bila kot taka ustvarjena. Takšna naravna delitev vlog je pravična, deloma ravno zato, ker je naravna, po drugi strani pa pomeni tudi temelj posameznikove svobode. Vsa živa bitja so namreč ustvarjena svobodna in vsakršno vmešavanje v to svobodo predstavlja njeno omejevanje.

Zanikanje teh naravnih vlog in nepripravljenost za njihovo izpolnjevanje je dejanje brezbrižnosti in uničevanja vrednot, ki izhajajo iz samega življenja. Življenje namreč predstavlja osnovni princip, po katerem je oblikovana narava, ki prehaja iz tega, kar je, v to, kar bo še nastalo. Vsako živo bitje je živo, dokler ne umre. Njegova eksistenca od začetka do konca temelji na naravnem zakonu, ki obstaja brez posameznikove izbire ali zunanje prisile. Naravni zakon je pač naraven in predstavlja naravno svobodo.
Za začetek življenja morata pri vseh živih bitjih, živalih, rastlinah in ljudeh, obstajati moški in ženski predstavnik vrste. In ne samo, da morata obstajati, učinkovito morata tudi izpolnjevati svoji naravni vlogi, za kateri sta bila ustvarjena. Če svojih vlog ne opravita učinkovito, bo v življenjskem ciklu gotovo prišlo do napake kot posledice določenih okoliščin. To lahko vidimo v skoraj vseh današnjih družbah po vsem svetu, kjer se skušajo zamenjevati vloge med moškimi in ženskami.

Moški in ženske morajo delovati v skladu s pripadajočimi vlogami, saj nasprotno vodi v retrogresijo, pomeni ravnanje proti naravi, ki je destruktivno za svobodo, življenje in preživetje. Moški in ženske morajo prevzemati svoje vloge in ne odstopati od njih. Slednje se dogaja zgolj kot posledica prisile oziroma nenormalnih okoliščin. Ženska, ki zavrača nosečnost, poroko in svojo ženstvenost zaradi skrbi za zdravje, odstopa od svoje vloge pod vsiljenimi pogoji, ki jih ta skrb za zdravje narekuje. Podobni pogoji prisile vodijo žensko tudi, če ne opravlja svoje vloge zaradi dela, ki se mu posveča. Vsako odstopanje od naravnih vlog, tako moških kot ženskih, se torej dogaja zgolj v okviru nenormalnih okoliščin, ki so v nasprotju z naravo in predstavljajo grožnjo za preživetje.

Skladno s tem mora priti do svetovne revolucije, ki bo izničila vse materialne pogoje, ki žensko ovirajo pri izpolnjevanju njenih življenjskih nalog in jo silijo opravljati moške funkcije, samo zato, da bi bila enakopravna. Do takšne revolucije bo prej ali slej moralo priti, še posebej v industrijskih družbah, kjer bo njen izbruh pomenil prebuditev preživitvenega nagona. Prav zaradi tega se bo revolucija zgodila spontano in ne bo potrebovala nobenega pobudnika, kot bi na primer lahko bila Zelena knjiga.

Poslušali ste modre besede vodje velike revolucije v Libiji in trenutnega predsedujočega Afriški Uniji, Moamerja Gadafija. S poglavjem o ženskah bomo končali prihodnjič, tokratni odlomek pa je priredil in prevedel MatejŠ.


Komentarji
komentiraj >>