Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
KJER SE SREČATA FAŠIZEM IN NEOKOLONIALIZEM – POROČILO Z 2. ANTIFA SEMINARJA NA FDV-JU (4396 bralcev)
Sreda, 3. 11. 2010
Goran B.Na Fakulteti za družbene vede je včeraj potekal drugi antiFA seminar v letošnjem šolskem letu z naslovom »O sovisnosti med fašistoidnimi in (neo)kolonialnimi praksami«. Seminar je tako nadaljeval s premišljevanjem sodobnih oblik fašizmov – na prejšnjem se je namreč razpravljalo o ekonomskem fašizmu – in tudi tokrat je izhajal iz teze, da fašizmom še zdaleč ni konca, ampak so prevzeli drugačno, mehkejšo ideološko obliko.

Na Fakulteti za družbene vede je včeraj potekal drugi antiFA seminar v letošnjem šolskem letu z naslovom »O sovisnosti med fašistoidnimi in (neo)kolonialnimi praksami«. Seminar je tako nadaljeval s premišljevanjem sodobnih oblik fašizmov – na prejšnjem se je namreč razpravljalo o ekonomskem fašizmu – in tudi tokrat je izhajal iz teze, da fašizmom še zdaleč ni konca, ampak so prevzeli drugačno, mehkejšo ideološko obliko. Če so torej v kontekstu klasičnega kolonializma s konca petnajstega pa vse do srede dvajsetega stoletja države razvitega Zahoda za upravičenje svojih osvajalskih pohodov uporabljale argumente razuma, napredka in širjenja civilizacije, pa naj bi danes neokolonialistične prakse postale precej bolj subtilne in prikrite.

Razpravljalo se je tako o zgodovinski povezanosti med kolonializmom in fašističnimi praksami kot tudi o sodobnih neo-kolonialnih praksah ustvarjanja dominacije ter odvisnosti. Prisluhnimo Roku Kovaču, doktorskemu študentu balkanologije na FDV, ki je takole opisal razliko med starimi in novimi oblikami kolonializma:Ob tem je Kovač izpostavil vlogo medijev pri vzpostavljanju ekonomske odvisnosti, ki je bistvena za izvajanje neokolonialnih praks:Bojan Baskar, profesor socialne antropologije na Filozofski fakulteti, je problematiziral samo rabo termina neokolonializem. Za opis sodobnega kolonializma, ki ne temelji več na vzpostavljanju oblasti s strani zavojevalk na koloniziranih področjih, ampak na ekonomski odvisnosti in pogojevanju posojil ter finančne pomoči z vpeljevanjem neoliberalne politike, je kot primernejši termin predlagal imperializem:Vlogo Svetovne trgovske organizacije in Mednarodnega denarnega sklada pri vzpostavljanju sodobnih oblik državne odvisnosti je poudaril Eyachew Tefera, direktor Inštituta za afriške študije. Revnejše države tako ob odpiranju trga in trgovskih omejitev stopijo na pot gospodarske odvisnosti, ki ob pritoku poceni tujih proizvodov v državo le-to iz proizvajalke spremeni v potrošnico, njeno globalno gledano ceneno delovno silo pa da na razpolago tujim podjetjem.

Darij Zadnikar, aktivist in docent na Pedagoški fakulteti, je na zgodovinskem primeru iz Španije opisal osrednjo temo seminarja, namreč razmerje med fašizmom in kolonialističnimi praksami:Po seminarju in odprti razpravi, od katerih smo sicer pričakovali večjo osredotočenost na dobro zastavljeno temo, si je peščica bolj vzdržljivih pogledala še neodvisni film Oliverja Stona »Južno od meje«, v izvirniku »South of border«. Ta v fokus postavlja demonizacijo južnoameriških voditeljev s strani ameriških medijev in njihovo vlogo pri ustvarjanju dominacije nad južnim delom celine.

Naslednji AntiFa seminar se bo na FDV-ju ponovno odvil prvi torek naslednjega meseca, pripravlja pa ga Andrej Kurnik na temo izgona Romov iz Italije in Francije.

Poročilo je pripravil Goran.Komentarji
komentiraj >>