Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
Nedelja, 1.1.?05, 14.00: KO POMLAD SE BLI?A (2307 bralcev)
Nedelja, 1. 1. 2006
davidPesmi o letnih ?asih je v ljudskem izro?ilu razli?nih kultur mnogo. Ljudje radi izra?ajo svoje ob?utke, ki jih imajo ob nastopu dolo?enih letnih ?asov (na primer veselje ob nastopu pomladi), v tovrstnih pesmih pa pogostoma najdemo tudi opise razli?nih zna?ilnosti letnih ?asov ter ?lovekovih in dru?benih dejavnosti, povezanih z njimi... (v celoti...)
Radio ?tudent

Glasbena redakcija

Nedelja, 25. 12. '05

Cigule migule*Pesmi o letnih ?asih je v ljudskem izro?ilu razli?nih kultur mnogo. Ljudje radi izra?ajo svoje ob?utke, ki jih imajo ob nastopu dolo?enih letnih ?asov (na primer veselje ob nastopu pomladi), v tovrstnih pesmih pa pogostoma najdemo tudi opise razli?nih zna?ilnosti letnih ?asov ter ?lovekovih in dru?benih dejavnosti, povezanih z njimi.

Skozi tak?ne pesmi se nam nenazadnje razstira na?in razmi?ljanja ljudi v kulturi, iz katere izhaja pesem.

Pred kratkim se je za?ela koledarska zima, zato bomo danes v nadaljevanju poslu?ali ljudsko pesem Ko pomlad se bli?a, ki se vsebinsko za?ne z opisom pomladi, zaklju?i pa z zimo. Vsak letni ?as v pesmi je okarakteriziran z dolo?enimi kme?kimi opravili, kar ka?e na dejstvo, da je v?asih delo slovenskega pode?elskega ?loveka najbolj zaposljevalo, bilo pa je tudi njegova vrlina, saj o njem govori s ponosom in spo?tljivo.

Po?ival je, kot pove pesem zgolj pozimi, pa ?e takrat je, zanimivo, "napregal" sani in popravljal orodje. Pesem Ko pomlad se bli?a se zaklju?i tudi s kraj?im opisom tedenskega kroga, v katerem najdemo podobnost z letnim krogom. V bistvu gre za primerjavo razporeditve dela oziroma po?ivanja, saj kmet po?iva zgolj pozimi in v nedeljo.

Tudi vam ?elimo tisto, kar danes mogo?e najbolj rabite, po?itek, in nabiranje mo?i za novo leto!Pripravil David


Komentarji
komentiraj >>