Glasba> Cigule migule

Nedelja, 22.10.´06, 14.00: Povezanost besedil in glasbe v ljudskih pesmih, II. del
Nedelja, 22. 10. 2006

avtor/ica: david

V tokratni oddaji govorimo o posebni vrsti povezanosti besedil in glasbe v ljudskih pesmih, namreč o povezanosti besedil pesmi s posameznimi napevi. Redko ima namreč določena pesem povsem svoj napev. To naj bi se pojavilo šele pri mlajših, štirivrstičnih pesmih, najbolj pogostoma pa v ljudski pesmi obstaja »popolna zamenljivost« napevov. Eno pesemsko besedilo ima lahko v svojih variantah tako »na desetine« različnih napevov, ti pa se lahko pojejo tudi na mnoge druge pesmi...

Radio študent
Glasbena redakcija
Cigule migule
Nedelja, 22.10.'06, 14.00

*Danes v oddaji Cigule migule nadaljujemo s temo, ki smo jo pričeli v prejšnji oddaji. Zadnjič smo tako govorili o povezanosti besedil in glasbe v ljudskih pesmih oziroma predvsem o dveh vrstah strukturnih razmerij med njima, na prvem mestu o razmerjih med glasbo in lingvističnimi značilnostmi kot so linije, rime in verzi ter na drugem o razmerjih med glasbo in splošnimi lingvističnimi značilnostmi določenega jezika kot so poudarki, dolžina, ton in intonacija. Na tem mestu smo navajali slovenskega pionirja med etnomuzikologi, Valensa Voduška, ki se je v svojih razpravah v precejšnji meri posvečal tovrstnim vprašanjem, danes pa bomo spregovorili o posebni vrsti povezanosti, ki jo Vodušek predstavi kot tretji vidik, gre pa v bistvu za poseben pojav, za povezanost besedil pesmi s posameznimi napevi, ki pa ga je mogoče uvrstiti pravzaprav pod prvi tip oziroma se tiče razmerij med glasbo in lingvističnimi značilnostmi kot so v tem primeru predvsem verzi in njihova metrična struktura.

Vodušek pri tem pojavu ugotavlja, da ima zelo redko določena pesem povsem svoj napev, kar bi se naj pojavilo šele pri mlajših, štirivrstičnih pesmih, najbolj pogostoma pa v ljudski pesmi obstaja »popolna zamenljivost« napevov. Eno pesemsko besedilo ima lahko v svojih variantah tako »na desetine« različnih napevov, ti pa se lahko pojejo tudi na mnoge druge pesmi. Vsem tem pesmim, ki se lahko pojejo na isti napev pa je skupen zgolj en element – to je ista metrična struktura verza. Še posebej zanimivo pri tem pa je, da naj bi pri večini starejših pesmih z istim verznim metrumom našli v bistvu zgolj variante enega napeva ali enega melodičnega tipa.

Tezo Vodušek podkrepi s podatki iz Rezije, kjer lahko najdemo pri različnih pesmih, ki jih poje en pevec, zgolj en napev in v kakšni rezijanski vasi vsega skupaj tako le nekaj različnih in med seboj podobnih napevov, različnih pesemskih besedil pa tudi čez sto. To pa naj bi temeljilo predvsem na dejstvu, da poznajo vse lirične rezijanske pesmi le en metrični model.

Za ponazoritev in v podkrepitev tem trditvam, bomo v nadaljevanju zavrteli dve pesmi iz starejše plasti slovenskih ljudskih pesmi, ki imata isto verzno strukturo, potekata namreč v starem slovanskem tridelnem osmercu in ugotovili bomo, da sta si melodiji precej podobni, zato bi ju lahko s pomočjo analize uvrstili v isti melodični tip pesmi.

Po zgradbi in vsebini sodeč naj bi pesem o sveti Barbari, ki naj bi jo oče po legendi zaradi lepote zaprl v stolp spadala v najstarejšo plast slovenske ljudske glasbe, v čas pred 15. stoletjem. Na njeno veliko, več kot šeststoletno starost kaže tudi verzni obrazec - staroslovanski tridelni osmerec, ki vpliva na melodijo oziroma na njeno metrično glasbo tako, da njene fraze potekajo v treh namesto v štirih taktih, kot je to običajno pri večini ljudskih pesmi. S tem se ustvari nenavaden, tridelen metričen ritem, ki je prava posebnost v ljudski pa tudi v drugih glasbah nasploh.

CDFO 216 - 11 – Fantič je hodiw daleč v vas (2.25)
CDFO 217 - 23 – Lepšga dekleta ni na svet, kakor je sveta Barbara (3.21)

Današnjo oddajo Cigule migule, v kateri smo ponovno govorili o povezanosti besedil in glasbe v ljudskih pesmih, oziroma natančneje o povezanosti besedil pesmi s posameznimi napevi sem pripravil David.

Arhiv Spletne strani Radia Študent Ljubljana 89,3 MHz
http://old.radiostudent.si/article.php?sid=10172