Politika> N-euro moment

UPOR SLOVENSKEGA REPRESIVNEGA APARATA
Sreda, 25. 4. 2012

avtor/ica: Tomaž Zaniuk

Kljub temu da smo protestom zoper varčevalne ukrepe na račun sociale in javnih storitev priča po vsej Evropi, domača Republika v nečem vendarle bistveno izstopa. V uporu zoper iz Bruslja in mednarodnih finančnih inštitucij narekovane varčevalne, ne pa tudi razvojne ukrepe, namreč prednjačita prav zaenkrat še reprezentativna sindikata uslužbencev državnega represivnega aparata oziroma slovenske policije...

Kljub temu da smo protestom zoper varčevalne ukrepe lokalnih političnih lakajev svetovnih gospodarjev ne-oliberalnega kapitalističnega sistema na račun sociale in javnih storitev priča po vsej Evropi, domača Republika v nečem vendarle bistveno izstopa. V uporu zoper iz Bruslja in mednarodnih finančnih inštitucij narekovane varčevalne, ne pa tudi razvojne ukrepe, ki se jim prirejeno za domačo rabo reče zakon za uravnoteženje javnih financ in se ga bo kljub nasprotovanju opozicije po sklepu koalicijske večine na današnji izredni seji Državnega zbora obravnavalo po nujnem postopku, namreč prednjačita prav zaenkrat še reprezentativna sindikata uslužbencev državnega represivnega aparata oziroma slovenske policije. Medtem ko so se preostali javni uslužbenci, ki jih v pogajanjih z drugo Janševo Vlado zastopa Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, po prejšnje tedenski enodnevni stavki vrnili na svoja delovna mesta, Policijski stavkovni odbor, v katerega sta se prvič v zgodovini združila sicer rivalska stavkovna odbora Sindikata policistov Slovenije in Policijskega sindikata Slovenije, s stavko nadaljuje in jo tudi zaostruje.

Da se varčevalni vnemi druge Janševe Vlade najbolj vztrajno in zagrizeno upirajo prav policisti, je sicer zaslužnih več stvari. Prva je gotovo ta, da zaradi omejitev 84. člena Zakona o Policiji policisti smejo stavkati zgolj na svojih delovnih mestih in morajo opravljajo le naloge, ki so jih v skladu s taistim členom med stavko dolžni izvajati. Upor domačega represivnega aparata se tako povsem v skladu z Navodilom policijskega stavkovnega odbora o izvedbi stavke izvaja izključno na delovnih mestih v času službe. Posamezen javni delavec – policist pa delovno mesto zapusti le v primeru, ko je napoten na izvedbo naloge, ki jo je dolžan opraviti v skladu z zakonom in tem navodilom. Tako kljub stavki domači policisti še naprej varujejo življenja, osebno varnosti ljudi in premoženje. Prav tako še naprej bolj ali manj uspešno preprečujejo, odkrivajo in preiskujejo kazniva dejanja ter storilce kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb. Enako varne kot pred stavko pa naj bi bile tudi določene osebe, organi, objekti, okoliši, delovna mesta in tajnost podatkov državnih organov, za katere sicer skrbi domači represivni aparat oziroma policija.

Tako za policiste za razliko od drugih prejšnjo sredo stavkajočih javnih uslužbencev pravzaprav niti ne velja današnji modri sklep ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki je, da stavka 18. aprila ne bo plačana in da bodo stavkajočim obračunali izredni neplačan dopust oziroma jim bodo za čas enodnevnega opozorilnega izostanka iz dela poravnali zgolj prispevke. O modri utemeljitvi, da stavka ne more biti plačana, ker iz stavkovnih zahtev ne izhaja, da je ta potekala zaradi neizpolnjevanja oziroma kršitev določil obstoječih in veljavnih kolektivnih pogodb, temveč zaradi nestrinjanja z Vladnimi ukrepi za stabilizacijo javnih financ, bodo sicer končno besedo povedala slovenska sodišča.

Toda v svoj prav prepričano ministrstvo za pravosodje in javno upravo vztraja, da se bodo neizplačila dela plače zaradi stavke, vsem tistim uslužbencem, ki so zaposleni v organih, ki plačo prejemajo 5. dne v mesecu, odštela v junijski plači. In še da je naloga posameznih delodajalcev v imenu države oziroma posameznih vodij organov, da ugotovijo, kateri javni uslužbenci so na dan stavke delovne naloge izpolnjevali in kateri ne. Argumentacija v svoj prav prepričanega ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki mu kot eden glavnih Vladnih prepričevalcev upornih sindikatov javnega sektorja načeluje Senko Pličanič iz še naprej nenačelne in od včeraj samo še Državljanske liste, je sicer že na prvi pogled kilava, saj varčevalni predlog rebalansa državnega proračuna med drugim posega tudi v višino prav s kolektivnimi pogodbami določenih regresov in odpravo plačnih nesorazmerij.

V Policijski stavkovni odbor združeni policisti, ki se še naprej pogajajo, a hkrati tudi zaostrujejo stavkovne aktivnosti na delovnih mestih in med delovnim časom, tako zaradi lastne stavke za razliko od ostalih javnih uslužbencev ne morejo niti hipotetično ostati brez plače. Prav tako je pravzaprav tudi nemogoče, razen po stavkovnem navodilu obveznih vidnih označitvah njihovih delovnih mest s plakati, na katerih preprosto piše zgolj STAVKA, preveriti, kateri posameznik policist je med službo stavkal in kateri ne, kot bi se naj, če to le ni vsaj neustavno glede na v ustavo republike zapisano pravico do stavke, ugotavljalo v preostalem javnem sektorju.

Iz naključnega pregleda spletnih strani domače policije, je dejstvo, da v državi še naprej poteka stavka domačega represivnega aparata, razvidno zgolj iz povečanega prometa pri izstopu iz države na mejnem prehodu Obrežje. Tam sicer med drugim najdete tudi to, da prejšnje ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal najljubši generalni direktor policije Janko Goršek policiste v njihovih pričakovanjih za izboljšanje delovnih pogojev kot tudi vrednotenja njihovega dela podpira, a pričakuje, da bodo kljub napovedani stavki skrbeli za varovanje javnega reda in miru ter varovali življenje in premoženje državljanov - ampak pozor -tudi protestnikov.

Kljub temu pa smo ob za rep razen zaradi podaljšanih čakalnih dob za izstop in vstop v državo težko oprijemljivi policijski stavki priča visokoletečim in bojevitim napovedim predstavnikov obeh policijskih sindikatov, da naj Vlada po pomoč zaradi splošnih revoltov nad tako drastičnimi varčevalnimi ukrepi ne kliče policistov. Preseneča tudi militantna, malo da ne anarhistična vizualna podoba in vsebina spletne strani Policijskega sindikata Slovenije – www.pss-slo.org/, na kateri je posebne pozornosti vreden Ministrov kotiček, kjer je možno prebrati neobjavljene komentarje na prispevke včasih prav tako policista, danes pa politično nastavljenega Ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka.

Toda kljub temu da so tako stavka kot preostale sindikalne aktivnosti domačih sicer res pod-plačanih uslužbencev Policije gotovo da legitimne in zaradi slabšanja socialnega položaja policistov po vsej državi tudi upravičene, je bistvena razlika upora domačega represivnega aparata zoper politikantske ukrepe domačih lakajev na izvršni in zakonodajni oblasti v tem, da od stavkajočih policistov pač ni za pričakovati kake večje solidarnosti z morebitnimi nadaljnjimi upori preostalih zaradi varčevanja prizadetih družbenih slojev. Ok. Navodilo stavkovnega policijskega odbora sicer izredno poudarja, da naj pri kaznovalni politiki in pri izrekanju glob na delovnem mestu in v delovnem času stavkajoči policisti upoštevajo težak socialni položaj ljudi v teh težkih kriznih časih in se v okviru zakonskih možnosti namesto glob odločajo za izrek opozoril in opominov, kar pa bo veljalo zgolj do zaključka policijske stavke. Toda tako to gre. To je tudi vsa solidarnost, ki jo v skladu z Zakonom o policiji lahko premore posamezen policist v domači Republiki. V primeru kakšnih koli že protestov ali neredov zoper kvazi-varčevalne reforme druge Janševe Vlade, pa bo domači represivni aparat po potrebi tudi v imenu vaše lastne varnosti nad vašimi telesi in glavami še naprej vihtel policijske palice.

ODPOVED: Tudi za tokratni N-euro moment sem s preostalimi zaradi varčevalnih ukrepov Vlade prizadetimi sloji v družbi nesolidarnim uporom domačega represivnega aparata v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Arhiv Spletne strani Radia Študent Ljubljana 89,3 MHz
http://old.radiostudent.si/article.php?sid=31714