Medredakcija> Razpisi RŠ

RAZPIS ZA NOVO PROGRAMSKO SHEMO RŠ
Ponedeljek, 9. 4. 2012

avtor/ica: Bojan Anđelković

Uredništvo Radia Študent poziva vse zainteresirane, da se s svežimi predlogi vključijo v oblikovanje nove letne programske sheme, preklop na katero načrtujemo v začetku maja 2012. V predlogu nove oddaje ali druge programske enote morate predstaviti njen koncept in strukturo, izpostaviti njeno drugačnost glede na že obstoječe oddaje na Radiu Študent in navesti njene terminske in morebitne tehnične zahteve.

Zadnji rok za prejem novih predlogov je 9. april.>>

Uredništvo Radia Študent poziva vse zainteresirane, da se s svežimi predlogi vključijo v oblikovanje nove letne programske sheme, preklop na katero načrtujemo v začetku maja 2012. V predlogu nove oddaje ali druge programske enote morate predstaviti njen koncept in strukturo, izpostaviti njeno drugačnost glede na že obstoječe oddaje na Radiu Študent in na drugih radijskih postajah v območju slišnosti Radia Študent in navesti njene terminske (dolžino, prioritetne termine, frekvenčnost) in morebitne tehnične zahteve.

V predlogu nove oddaje ali druge programske enote morate:
1.) razčleniti koncept in strukturo oddaje/programske enote,
2.) začrtati njene cilje,
3.) opredeliti njeno ciljno publiko,
4.) izpostaviti njeno drugačnost glede na že obstoječe oddaje na Radiu Študent in na drugih radijskih postajah v območju slišnosti Radia Študent,
5.) izpostaviti njene perspektive.

Zadnji rok za prejem novih predlogov je 9. april.

Predloge pošiljati na naslov: pshema2012@radiostudent.si

O morebitni umestitvi vašega predloga v novo radijsko shemo boste obveščeni najkasneje do konca aprila.

Bojan Anđelković
odg. ured. RŠ


Arhiv Spletne strani Radia Študent Ljubljana 89,3 MHz
http://old.radiostudent.si/article.php?sid=31094