Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
Pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora za predstavitev mnenj, kandidatov, strank in list za redne volitve članov občinskih svetov in županov (2108 bralcev)
Sreda, 25. 8. 2010
tomazzaLjubljana, 25. avgusta 2010

Na podlagi šestega člena Zakona o volilni in referendumski kampanji in Odloka o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, objavljenega v Uradnem listu RS dne 23. julija 2010 Radio Študent objavlja Pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora za predstavitev mnenj, kandidatov, strank in list za redne volitve članov občinskih svetov in županov.
Pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora za predstavitev mnenj, kandidatov, strank in list za redne volitve članov občinskih svetov in županov

Ljubljana, 25. avgusta 2010

Na podlagi šestega člena Zakona o volilni in referendumski kampanji in Odloka o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, objavljenega v Uradnem listu RS dne 23. julija 2010 Radio Študent objavlja Pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora za predstavitev mnenj, kandidatov, strank in list za redne volitve članov občinskih svetov in županov.

Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času kampanje za volitve v državni zbor. Volilne oddaje in prispevki bodo potekali skladno z načrtom, ki ga bo v skladu z načelom novinarske avtonomije in neodvisnosti ter kritično distanco do vseh virov moči (političnih, finančnih, ideoloških, verskih, ipd.) oblikovala Aktualno politična redakcija Radia Študent.

V programu Radia Študent bodo naročeni režirani oglasi in brana obvestila povezani s kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom. Radio Študent si pridržuje pravico, da odkloni snemanje oddaje in objavo branega obvestila, režiranega oglasa, ipd., če je to v nasprotju z njegovo programsko usmeritvijo in temeljno programsko zasnovo, ki promovira temeljne civilno-družbene vrednote, kot so dosledno uveljavljanje človekovih pravic, strpnost in spoštovanje različnosti.

Pravila za izrabo programskega časa

Predstavitve v programu Radia Študent v času volilne kampanje bodo so na voljo pod enakimi pogoji za vse kandidate oziroma organizatorje volilnih kampanj in v skladu z zasnovo programa Radia Študent.

Prijave in rezervacije programskega časa za predstavitve sprejema marketing Radia Študent od 26. avgusta dalje. Organizatorji volilnih kampanj ali pooblaščene agencije morajo stroške predstavitve posameznih kandidatov oziroma strank poravnati najkasneje pet dni pred njeno realizacijo. V ceno ni vštet DDV.

Pogoji in način objavljanja volilnih oglasnih sporočil na Radiu Študent

1. Vsem organizatorjem volilne kampanje zagotavljamo enake pogoje za objavljanje volilnih oglasnih sporočil in branih obvestil.
2. Oglase kandidatov bomo objavljali v treh posebnih oglasnih blokih in sicer ob
10.55
12.55
16.55
3. V posameznem oglasnem bloku je lahko največ pet oglasov.
4. Vrstni red oglasov v posameznem bloku bomo določili glede na čas plačila stroškov predvajanja oglasov.
5. Cena predvajanja oglasov je enotna za vse naročnike in za vse oglasne bloke ter znaša 2 evra za sekundo. V ceno ni vštet DDV.
6. Brana obvestila bomo objavljali v terminih prvih in drugih obvestil in sicer ob
11.30
18.30
7. Cena branega obvestila je 30 evrov. V ceno ni vštet DDV.
8. Pogoj za predvajanje reklamnega sporočila ali branega obvestila je 100 % avans, poravnan najmanj pet dni pred prvim predvajanjem.
10. Objavljanje volilnih propagandnih sporočil se začne 10. septembra 2010 in konča 24 ur pred dnevom glasovanja, ko nastopi volilni molk.
11. Pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora za predstavitev mnenj, kandidatov, strank in list za redne volitve članov občinskih svetov in županov Radia Študent so objavljena na spletni strani Radia Študent – www.radiostudent.si.Zavod Radio Študent
direktor
Rok Kosec

odgovorni urednik
Tomaž Zaniuk


KONTAKT ZA NAROČILA:

Marketing Radia Študent

tel: 01/ 24 28 807
faks: 01/ 24 28 808
marketing@radiostudent.si

Komentarji
komentiraj >>