Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
NEVIDNI DELAVCI SVETA IN SAMOORGANIZIRANI DELAVCI SCT-JA PROTI EKONOMSKEMU FAŠIZMU DRŽAVE IN DELODAJALCEV (4020 bralcev)
Četrtek, 3. 2. 2011
Goran B.Včeraj se je na Fakulteti za družbene vede zgodila intervencija v ekonomski fašizem slovenske države, ki so jo v okviru AntiFA seminarjev na javni tribuni izvedli samoorganizirani delavci SCT-ja in aktivisti Nevidnih delavcev sveta. Na tribuni je skupina delavcev predstavila svoje zgodbe, skozi katere se je rekonstruiral režim izkoriščanja in diskriminacije na delu, in popolno odvisnost migrantskih delavcev od delodajalca, ki ga z obstoječim zakonom vzpostavlja in omogoča država.

Včeraj se je na Fakulteti za družbene vede zgodila intervencija v ekonomski fašizem slovenske države, ki so jo v okviru AntiFA seminarjev na javni tribuni izvedli samoorganizirani delavci SCT-ja in aktivisti Nevidnih delavcev sveta. Na tribuni je skupina delavcev predstavila svoje zgodbe, skozi katere se je rekonstruiral režim izkoriščanja in diskriminacije na delu, in popolno odvisnost migrantskih delavcev od delodajalca, ki ga z obstoječim zakonom vzpostavlja in omogoča država.

V kriznem valu odpuščanja je delo že izgubilo okrog 14 tisoč migrantskih delavcev. Sedanji režim migrantskega dela ob tem omogoča izjemno lahkotnost odpuščanj, saj so dovoljenja za bivanje vezana na pogodbe o delu. To delodajalcem omogoča odpuščanje delavcev, ki ob tem izgubljajo dovoljenje za bivanje, tako da so mnogi brez poravnanih obveznosti delodajalcev deportirani v matično državo.

Andrej Kurnik, aktivist Nevidnih delavcev, je poudaril, da je za katastrofalen položaj, v katerem so se znašli migrantski delavci, v prvi vrsti odgovorna država. Nevidni delavci sveta so se 5. novembra 2010 dogovorili o zahtevah in ciljih okrog spremembe režima migracij, ki si jih lahko preberete na internetni strani www.njetwork.org.

Neposredni povod za tribuno je bila trenutna situacija delavcev podjetja SCT, ki se soočajo z množičnim odpuščanjem. Tako jih, ob izgubi službe, neplačanih preteklih obveznosti delodajalcev in posledično nezmožnosti delavcev za plačevanje bivanja v delavskih domovih, mečejo iz teh domov. Kurnik je povzel tudi njihove zahteve, naslovljene na vpletena podjetja, državne institucije in širšo javnost, ki bi delavcem omogočile, da si izborijo pravice, preden jih izženejo iz države.Situacijo, v kateri so se znašli nekateri delavci SCT-ja, je skozi svojo zgodbo predstavil tudi eden od prisotnih delavcev:Delavske domove so ob tem prepoznali kot eden od ključnih momentov v mehanizmu nadzora nad delavci:Eden od prisotnih migrantskih delavcev je predstavil svoj upor v situaciji, ko mu želijo zaradi neplačevanja preprečiti bivanje v delavskem domu Novista. Ta prispevka za bivanje ne more plačati, ker hčerinsko podjetje SCT-ja, SCT Gem, do njega ni poravnalo plačnih obveznosti. Perverznost situacije je v tem, da je delavski dom, iz katerega ga želijo vreči, hkrati sam last hčerinskega podjetja SCT-ja, SCT Noviste.Smisel javne tribune je bil ob predstavitvi položaja migrantskih delavcev in analize diskriminatornega režima izkoriščanja predvsem v priložnosti za solidarnost in podporo prisotnih v boju delavcev proti rasističnemu in razrednemu izkoriščanju. Tako lahko tudi vi, če vam ni vseeno za sistematično diskriminatorno izkoriščanje tujih delavcev v državi in s tem povzročeno stisko teh ljudi, preko maila socialnega centra v tovarni Rog, soc.center.rog@gmail.com, vstopite v stavkovni odbor trenutne stavke najemnikov delavskih domov.

V okviru te stavke se bo jutri dopoldne, koordinirano preko tega naslova, pošiljalo prej omenjene zahteve migrantskih delavcev na elektronske naslove podjetja Novista, Zavoda za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V ponedeljek pa se načrtuje manifestacija pred delavskim domom Novista in Zavodom za zaposlovanje.

Legitimen boj migrantskih delavcev za njihove pravice je podprl Goran.Komentarji
komentiraj >>

NEVIDNI DELAVCI SVETA IN SAMOORGANIZIRANI DELAVCI SCT-JA PROTI EKONOMSKEMU FAŠIZM
malcontent [04/02/2011]

Apel Novisti in njeni direktorici Marjanci Kaučič v podporo zahtevam stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov pri IWW in proti grožnjam z deložacijam V zadnjih dneh smo priča dramatični situaciji delavcev SCT. Zaradi režima izkoriščanja migrantskih delavcev, za katerega je značilna popolna odvisnost delavcev delodajalcev in njihova izključenost iz sistema socialnega varstva, so se številni delavci SCT, ki so bili odpuščeni, jim je iztekla pogodba o zaposlitvi ali so še vedno primorani delati brez plačila, znašli v veliki stiski. Številni delavci ne prejemajo plač oziroma jim delodajalec noče izplačati drugih obveznosti. Številni delavci zaradi diskriminatorne zakonodaje in meddržavnih sporazumov niso upravičeni do nadomestila za brezposelnost, za številne delavce izguba zaposlitve pomeni prenehanje dovoljenja za bivanje in s tem izgon iz države in s tem preprečitev, da bi delavci udejanjili svoje pravice, ki so jim jih delodajalci in država leta sistematično kršili. Zato so delavci SCT oblikovali samoorganizirano skupino delavcev pri IWW, ki je na delodajalca in odgovorne institucije naslovila zahteve, ki jih lahko vidite na http://www.njetwork.org/Zahteve-Nevidnih-delavcev-sveta Tisti, na katere so bile zahteve naslovljene, pa se žal niso ustrezno odzvali z reševanjem hude stiske delavcev, ki so jo povzročili. Namesto tega smo v IWW (Nevidnih delavcih sveta) – samoorganizirani skupini delavcev SCT začeli dobivati poročila o pritiskih na delavce, da se takoj izselijo iz delavskega doma na Šmartinski cesti v Ljubljani, s katerim upravlja podjetje Novista. Na to smo se odzvali z oblikovanjem stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov, katerega naloga je preprečiti deložacije delavcev iz delavskih domov. Deložacija namreč pomeni, da je delavec prisiljen zapustiti Slovenijo. Prepričani smo, da je zahteva delavcev, da lahko, dokler ne udejanjijo svojih pravic, brezplačno bivajo v delavskih domovih, absolutno upravičena. Kot je zapisal kolumnist časnika Delo “je stavkovna zahteva (samo)umevna: delavci naj v domovih ostanejo brezplačno, da bi imeli uradni naslov, iz katerega bi lahko uveljavili svoje pravice, ki jih sistematično kršijo delodajalci in država”. Delavci, vključeni v stavkovni odbor stanovalcev delavskih domov, kljub samoumevnosti in upravičenosti zahtev, od podjetja Novista, ki je bilo nedolgo tega podjetje SCT Novista, še vedno dobivajo grožnje, da morajo takoj plačati stanarino in da jih bodo v nasprotnem primeru izselili. Pri tem so šli tako daleč, da delavcem grozijo s policijo in zahtevajo njeno protipravno pomoč pri deložaciji Treba je poudariti, da delavci zaradi povezav med SCT in Novisto niso imeli pravice do izbire namestitve in so plačevali oderuške najemnine. Poskusi deložacije stanovalcev delavskih domov pomenijo še eno v nizu grobih kršitev pravic delavcev in hkrati onemogočanje, da bi delavci uveljavili svoje pravice, ki so jim bile sistematično kršene. Zato pozivamo h konkretni solidarnosti v obliki podpore zahtevam samoorganizirane skupine delavcev SCT, ki jo pošljite na elektronski naslov direktorice podjetja Novista Marjanci Kaučič marjana.kaucic@sct.si ali na faks 01 434 50 70. Besedilo apela: Apel Novisti in njeni direktorici Marjanci Kaučič v podporo zahtevam stavkovnega odbora stanovalcev delavskih domov pri IWW in proti grožnjam z deložacijam Seznanjeni smo s stisko delavcev SCT in stanovalcev delavskega doma na Šmartinski, s katerim upravlja podjetje Novista. Pozivamo vas, da takoj prenehate s pritiski na stanovalce in upoštevate njihove zahteve po brezplačnem bivanju v delavskem domu, dokler ne uresničijo svojih pravic, ki sta jim jih sistematično kršila delodajalec in država. Vpletenost vašega podjetja v sistematično izigravanje in izkoriščanje delavcev je nedvomna. Čas je, da prevzamete odgovornost.
odgovori >>