Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
Pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora RŠ za predstavitev referendumskih kampanj o pokojninski reformi, preprečevanju dela na črno in arhivih (1748 bralcev)
Sreda, 11. 5. 2011
tomazzaLjubljana, 11. maja 2011

V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odloki o razpisu zakonodajnih referendumov o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 5. junija 2011 Zavod Radio Študent objavlja pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora...

Pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora za predstavitev kampanje ob razpisu zakonodajnih referendumov o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 5. junija 2011

Ljubljana, 11. maja 2011

V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odloki o razpisu zakonodajnih referendumov o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 5. junija 2011 Zavod Radio Študent objavlja pravila za izrabo programskega časa - oglasnega prostora.

Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času referendumskih kampanj. Te oddaje in prispevki bodo potekali skladno z načrtom, ki ga bo v skladu z načelom novinarske avtonomije in neodvisnosti ter kritično distanco do vseh virov moči (političnih, finančnih, ideoloških, verskih, ipd.) oblikovalo Uredništvo in Aktualno politična redakcija Radia Študent.

V programu Radia Študent bodo naročeni režirani oglasi, brana obvestila in predstavitve, povezani s kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom. Radio Študent si pridržuje pravico, da odkloni snemanje oddaje in objavo branega obvestila, režiranega oglasa, ipd., če je to v nasprotju z njegovo programsko usmeritvijo in temeljno programsko zasnovo, ki promovira temeljne civilno-družbene vrednote, kot so dosledno uveljavljanje človekovih pravic, strpnost in spoštovanje različnosti.

Pravila za izrabo programskega časa

15 minutne predstavitve v programu Radia Študent v času referendumske kampanje vsak dan od ponedeljka do petka ob 11.45. Predstavitve bodo pripravljene pod enakimi pogoji za vse kandidate in v skladu z zasnovo programa Radia Študent.

Prijave in rezervacije za predstavitve sprejema marketing Radia Študent od 10. marca dalje. Organizatorji referendumskih kampanj ali pooblaščene agencije morajo stroške predstavitve poravnati najkasneje pet dni pred njeno realizacijo. Cena 15 minutne predstavitve je 250,00 evrov. V ceno ni vštet DDV.

Pogoji in način objavljanja referendumskih oglasnih sporočil na Radiu Študent

1. Vsem organizatorjem referendumske kampanje zagotavljamo enake pogoje za objavljanje referendumskih oglasnih sporočil, branih obvestil in predstavitev.
2. Oglase bomo objavljali v treh posebnih oglasnih blokih in sicer ob
10.55
12.55
17.55
3. V posameznem oglasnem bloku je lahko največ pet oglasov.
4. Vrstni red oglasov v posameznem bloku bomo določili glede na čas plačila stroškov predvajanja oglasov.
5. Cena predvajanja oglasov je enotna za vse naročnike in za vse oglasne bloke ter znaša 2,00 evra za sekundo. V ceno ni vštet DDV.
6. Brana obvestila bomo objavljali v terminih nultih, prvih in drugih obvestil in sicer ob
08.30
11.30
18.30
7. Cena branega obvestila je 30,00 evrov. V ceno ni vštet DDV.
8. Cena 15 minutne predstavitve je 250,00 evrov. V ceno ni vštet DDV.
9. Pogoj za predvajanje reklamnega sporočila, branega obvestila ali izvedbo 15 minutne predstavitve je 100 % avans, poravnan najmanj pet dni pred prvim predvajanjem.
10. Objavljanje referendumskih propagandnih sporočil se začne 6. maja 2011 in konča 3. junija ob 24.00, 24 ur pred dnevom glasovanja, ko nastopi volilni molk.


Zavod Radio Študent

direktor
Rok Kosec

odgovorni urednik
Tomaž Zaniuk

########################################

KONTAKT ZA NAROČILA:

Marketing Radia Študent
tel: 01/ 24 28 807
faks: 01/ 24 28 808
marketing@radiostudent.siKomentarji
komentiraj >>