Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
NEURADNI LIST – LETNIK 4, ŠTEVILKA 14 (1583 bralcev)
Ponedeljek, 30. 5. 2011
LanNa vlado prihaja Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Z novim poglavjem z naslovom "Predobravnavni narok" je predlagana uvedba nove vmesne faze po pravnomočnosti obtožnice in pred razpisom glavne obravnave, ki bi omogočala izvedbo skrajšanih oziroma poenostavljenih oblik kazenskega postopka ter ekonomičen potek glavne obravnave.

Neuradni list Radia Študent je štirinajstdnevnik, v katerem prestrezamo in prežvekujemo osnutke in predloge zakonov, pravilnikov, uredb, javnih naročil in drugih aktov ter dokumentov, ki šele nastajajo po vladnih in ministrskih kuloarjih. Prestreči jih je pomembno pred njihovo potrditvijo na seji vlade, saj je po njihovem pristanku v državnem zboru za vsebinske popravke praviloma prepozno. Naivno bi bilo namreč verjeti, da vsakokratna večinska koalicija svojega dela ne bo opravila skladno z voljo političnih botrov z Gregorčičeve.

Na vlado prihaja Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Z novim poglavjem z naslovom "Predobravnavni narok" je predlagana uvedba nove vmesne faze po pravnomočnosti obtožnice in pred razpisom glavne obravnave, ki bi omogočala izvedbo skrajšanih oziroma poenostavljenih oblik kazenskega postopka ter ekonomičen potek glavne obravnave. Če namreč obtoženec pred sodiščem krivdo prizna, se izvede skrajšani postopek, to je izrek kazenske sankcije brez oprave glavne obravnave. Če pa ne, se že v tej fazi izločijo nedovoljeni dokazi in odloči o procesnih predlogih strank, ugotovi, katera dejstva so med strankama sporna in s katerimi dokazi se bodo na glavni obravnavi dokazovala, da bo lahko glavna obravnava potekala hitreje in bolj ekonomično, v postopek pa bo možno vgraditi tudi druge oblike skrajšanih in poenostavljenih postopkov.

Še nekoliko bolj dramatična novost se ima zgoditi v obliki drugega novega zakonskega poglavja, ki ureja sporazum o priznanju krivde. S temi določbami se uzakonja možnost, da se državni tožilec in obdolženec dogovorita, pod kakšnimi pogoji bo obdolženec pred sodiščem krivdo priznal. Tako naj bi bil mogoč dogovor o načinu oz. trajanju izvršbe kazni ter o načinu odvzema nezakonito pridobljenega obdolženčevega premoženja. Sklenitev takšnega dogovora bosta lahko predlagali tako tožena, kot tudi tožilska stran. Zadnjo pa bo reklo sodišče.

V tradicionalni rubriki »javno naročilo tedna« tokrat peketamo na področje kiber-kmetijstva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano išče izvajalca za vzdrževanje programske opreme za podporo sistema identifikacije in registracije živali. Naročilo obsega vzdrževanje in dorazvoj programske opreme, s katero razpolaga naročnik in obsega naslednje evidence imetnikov rejnih živali ter centralne registre govedi, prašičev, drobnice, akvakulture in komercialnih ribnikov, primarnih proizvajalcev živali in krme rastlinskega izvora ter čebelnjakov. Pogodba z izbranim izvajalcem bo podpisana za 4 leta. Interesenti imajo za prijavo čas do 16. junija.Komentarji
komentiraj >>