Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
Pravila za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov (1350 bralcev)
Ponedeljek, 24. 10. 2011
tomazzaPravila za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatov, strank in njihovih programov za predčasne državnozborske volitve 4. decembra 2011

Ljubljana, 24. oktober 2011

Na podlagi šestega člena Zakona o volilni in referendumski kampanji in Odloka o razpisu predčasnih državnozborskih volitev Zavod Radio Študent objavlja pravila za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatov za predčasne volitve v Državni zbor 4. decembra 2011.

Pravila za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj in kandidatov, strank in njihovih programov za predčasne državnozborske volitve 4. decembra 2011

Ljubljana, 24. oktober 2011

Na podlagi šestega člena Zakona o volilni in referendumski kampanji in Odloka o razpisu predčasnih državnozborskih volitev Zavod Radio Študent objavlja pravila za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj in kandidatov za predčasne volitve v Državni zbor 4. decembra 2011.

Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času kampanje za volitve v državni zbor. Volilne oddaje in prispevki bodo potekali skladno z načrtom, ki ga bo v skladu z načelom novinarske avtonomije in neodvisnosti ter kritično distanco do vseh virov moči (političnih, finančnih, ideoloških, verskih, ipd.) oblikovala Aktualno politična redakcija Radia Študent. Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov, ki bodo ločeni s posebnim zvočnim znakom, bo Uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko Zavoda Radio Študent.

Pogoji in način objavljanja volilnih oglasnih sporočil na Radiu Študent

V programu Radia Študent bodo naročeni režirani oglasi in brana obvestila za predstavitve povezani s kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom. Radio Študent si pridržuje pravico, da odkloni snemanje oddaje in objavo branega obvestila, režiranega oglasa, ipd., če je to v nasprotju z njegovo programsko usmeritvijo in temeljno programsko zasnovo, ki promovira temeljne civilno-družbene vrednote, kot so dosledno uveljavljanje človekovih pravic, strpnost in spoštovanje različnosti.

1. Vsem organizatorjem volilne kampanje zagotavljamo enake pogoje za objavljanje volilnih oglasnih sporočil, branih obvestil in predstavitev.
2. Oglase kandidatov bomo objavljali v treh posebnih oglasnih blokih in sicer ob
10.55
12.55
16.55
3. V posameznem oglasnem bloku je lahko največ pet oglasov.
4. Vrstni red oglasov v posameznem bloku bomo določili glede na čas plačila stroškov predvajanja oglasov.
5. Cena predvajanja oglasov je enotna za vse naročnike in za vse oglasne bloke ter znaša 2 evra za sekundo. V ceno ni vštet DDV.
6. Brana obvestila bomo objavljali v terminih prvih in drugih obvestil in sicer ob
11.30
18.30
7. Cena branega obvestila je 30 evrov. V ceno ni vštet DDV.
8. Pogoj za predvajanje reklamnega sporočila ali branega obvestila je plačilo po predračunu. Naslednji dan po prejemu plačila po predračunu na transakcijski račun Zavoda Radia Študent je možen začetek predvajanja oglasa oziroma objava prvega branega obvestila.
9. Objavljanje volilnih propagandnih sporočil se začne 04. novembra 2011 in konča 24 ur pred dnevom glasovanja, ko nastopi volilni molk.


Zavod Radio Študent

Rok Kosec,
direktor

Tomaž Zaniuk,
odgovorni urednikKONTAKT ZA NAROČILA:

Marketing Radia Študent

tel: 01/ 24 28 807
faks: 01/ 24 28 808
marketing@radiostudent.si


Komentarji
komentiraj >>