Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
»NEURADNI LIST – LETNIK 5, ŠTEVILKA 7« (1848 bralcev)
Ponedeljek, 19. 12. 2011
LanV veljavo v teh dneh stopa Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca. Program izpopolnjevanja je namenjen varnostnemu osebju, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in pri svojem delu nosi in uporablja plinski razpršilec. Usposabljanje s preizkusom usposobljenosti traja 5 ur, od katerih sta dve namenjeni teoretičnemu, tri pa praktičnemu usposabljanju.

Neuradni list Radia Študent je štirinajstdnevnik, v katerem prestrezamo in prežvekujemo osnutke in predloge zakonov, pravilnikov, uredb, javnih naročil in drugih aktov ter dokumentov, ki šele nastajajo po vladnih in ministrskih kuloarjih. Prestreči jih je pomembno pred njihovo potrditvijo na seji vlade, saj je po njihovem pristanku v državnem zboru za vsebinske popravke praviloma prepozno. Naivno bi bilo namreč verjeti, da vsakokratna večinska koalicija svojega dela ne bo opravila skladno z voljo političnih botrov z Gregorčičeve.

Narava časa je pač takšna, da je v tej državi na eni strani premalo služb, na drugi pa, če gre verjeti bivši ministrici Kresalovi, premalo kadra in opreme za zagotavljanje reda in miru na več kot dveh koncih hkrati, na katerih bi nekaj jeze spihali tisti prvi, iskalci dela.

Odziv ministrstva za notranje zadeve je ustrezen. V veljavo v teh dneh stopa Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca. Program izpopolnjevanja je namenjen varnostnemu osebju, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in pri svojem delu nosi in uporablja plinski razpršilec. Usposabljanje s preizkusom usposobljenosti traja 5 ur, od katerih sta dve namenjeni teoretičnemu, tri pa praktičnemu usposabljanju.

Cilje usposabljanja je na tem mestu najbolje le taksativno našteti. Ti so:
-poznati vrste in lastnosti plinskih razpršilcev, ki jih uporablja varnostno osebje,
-poznati taktiko in metodiko uporabe plinskega razpršilca v različnih okoliščinah,
-poznati pravno podlago za uporabo plinskega razpršilca v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje,
-izvajati, ponavljati in uriti uporabo plinskega razpršilca, kar obsega nošenje, poteg, aktiviranje in proženje, ustno odrejanje in obvladanje osebe,
-znati odpravljati posledice uporabe plinskega razpršilca,
-znati poročati o uporabi plinskega razpršilca,
-prepoznati nevarnosti pri delu in poznati navodila za varno delo,
-poznati navodila za uporabo, vzdrževanje in hrambo plinskih razpršilcev,
-poznati določeno vsebino predpisov, ki se nanašajo na varstvo pri delu s plinskimi sredstvi in na uporabo kemičnih sredstev.

In čisto na koncu:
-spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Eksperti za pršenje v obraz morajo izkazati tudi poznavanje področne literature: Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencijo proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, Splošno deklaracijo človekovih pravic, domačo ustavo, Kazenski zakonik ter Zakon o zasebnem  varovanju. In nepogrešljivi priročnik avtorja Miroslava Žaberla »Uporaba prisilnih sredstev«, ki ga je predlani izdala Fakulteta za policijsko-varnostne vede.Komentarji
komentiraj >>