Znael si se na arhivu spletne strani Radia tudent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namre za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
BRITOFF JEBENIH INDEKSOV (710 bralcev)
Petek, 17. 2. 2012
Boris V.Generalna skupina Zdruenih narodov sprejela resolucijo o Siriji
Slovenija bo plaala 6 milijonov evrov za nekaken sistem zveze NATO
Gibanje 15o nad Evropsko komisijo v Ljubljani
Delnice na newyorki borzi na ravni pred krizo iz leta 2008
4 leta od kosovske razglasitve neodvisnosti ...
konno konec sodne obravnave v zadevi ista lopata?
indeksi gor, cene nafte tudi
toilci v Nemiji za dvig predsednikove imunitete ...

ob 7:05

Generalna skupina Zdruenih narodov je veraj s 137-imi glasovi za, 12-imi proti in 17-imi vzdranimi potrdila predlog resolucije o Siriji, ki sta jo pripravila Savdijska Arabija in Katar. Resolucija, ki ima v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta bolj ali manj simbolni pomen, od sirske vlade zahteva prenehanje napadov in zaito lastnih dravljanov. Poleg tega bi morala vlada izpustiti vse aretirane, umakniti vojake sile iz mest in dovoliti mirne demonstracije. Sirski veleposlanik pri Zdruenih narodih Baar Dafari je sicer sprejetje resolucije skual preloiti s proceduralnimi ugovori. Resolucijo je podprla tudi Slovenija.

Ko je bil svet septembra leta 2009 e globoko v finanni krizi, je Slovenija, ki sedaj tesno zateguje pas, potrdila svoje sodelovanje pri projektu zveze NATO za zagotovitev nadzora nad obmojem delovanja bojnih enot AGS. Sistem bo stal 1,2 milijarde evrov, stroki delovanja pa bodo v dvajsetih letih znaali predvidoma 1,8 milijarde evrov. Samo za nabavo bo Slovenija prispevala nekaj manj kot 6 milijonov evrov. Slovenska misija pri Natu zagotavlja, da si bo zaveznitvo s tem sistemom bistveno poveala stopnjo zaite vojakov na bojiu, ta milijardni gadget" pa naj bi bil koristen tudi v boju proti piratstvu in v primerih reevanja naravnih nesre.

Ko smo ravno pri vojakih sistemih in strukturah, povejmo, da je zaenkrat edini kandidat za predsednika zunajparlamentarne, neko vladajoe Liberalne demokracije Slovenije Iztok Podbregar. Spomnimo, da je bil Podbregar neko naelnik Generaltaba Slovenske vojske in direktor Slovenske obveevalno-varnostne agencije. Drugemu kandidatu, predsedniku obinskega odbora LDS Jesenice Janku Pircu, je za potrditev kandidature na seji sveta stranke zmanjkal en glas, zato bo ponovno predlagan na kongresu stranke 3. marca. Katarina Kresal se za nov mandat ne bo potegovala.

ob 8:05

Gibanje 15. oktober vidi odziv Evropske komisije na evropsko ogorenje proti sporazumu ACTA kot arogantno zagovarjanje sporazuma, razglaanje monosti zamrznitve sporazuma pa oznauje za cininega. Gibanje tako za 11. uro napoveduje zasedbo prostorov Evropske komisije na Bregu 14 v Ljubljani. Gibanje pravi, da bo iz njihovih prostorov naredilo, kot so zapisali aktivisti, obmoje svobodne menjave, zdruevanja in izraanja.

V Srbiji je zaradi slabega vremena umrlo e 22 ljudi, dve osebi sta pogreani. Srbska vlada je najbolj ogroenim obinam poslala 215 ton dizelskega goriva in 1500 litrov neosvinenega bencina za mehanizacijo za ienje snega. Medtem je vodja sektorja za izredne situacije ministrstva za notranje zadeve Predrag Mari dejal, da je bilo do sedaj reeno 275 ljudi. Mari je dodal, da so ukrepi vlade za angairanje dodatne mehanizacije uspeni in da je situacija v vseh obinah e veliko bolja. Ob tem je poudaril, da 36 obin ni naredilo ni glede prepreevanj poplav oziroma ienja kanalov.

Delnice na newyorki borzi so dosegle najvije vrednosti od zaetka krize leta 2008. Na to je vplivalo tedensko poroilo amerikega ministrstva za delo o zahtevah po nadomestilu brezposelnosti, ki jih je bilo najmanj od marca 2008. Indeks Dow Jones je znaal 12.903,71, kar je najve od maja 2008, Nasdaq pa je dosegel najvijo raven od decembra 2000.

ob 9:05

V Rimu se bosta predvidoma ez tri ure sestala italijanski premier Mario Monti in nemka kanclerka Angela Merkel. Razprava bo fokusirana predvsem na Grijo, saj imata politika razlini mnenji o tem, kako ukrepati glede te zadolene drave. Nemija je sicer predlagala, da naj bi bil grki proraun pod nadzorom Evropske unije, kar je Monti oznail za nekaj nenaravnega in neprijetnega. Sicer bosta Monti in Merklova govorila tudi o dvostranskih in drugih evropskih temah.

Kosovo obeleuje etrto obletnico razglasitve neodvisnosti od Srbije. Na dananji dan leta 2008 je pritinski parlament sprejel Deklaracijo o neodvisnosti, ki jo je srbska vlada e isti veer oznaila za protipravni akt zaasnih organov, kar je potem potrdila tudi srbska skupina. Kljub e veljavni resoluciji Varnostnega sveta Zdruenih narodov 1244, ki naj bi Srbiji zagotavljala ozemeljsko celovitost in suverenost, je naslednji dan Kosovo priznalo 6 drav, med njimi Zdruene drave, Francija in Velika Britanija. Mednarodno sodie v Haagu je sicer julija 2010 razsodilo, da enostranska razglasitev kosovske neodvisnosti ni prekrila mednarodno pravo.

Na ljubljanskem okronem sodiu priakujejo zakljuek sodne obravnave v zadevi ista lopata. Sojenje se je sicer zaelo pred letom in pol. Sodni senat je v sredo zavrnil zahtevo obrambe po izloitvi dokaznega gradiva, ki temelji na prisluhih telefonskim pogovorom. Okrona toilka Bojana Podgorelc mora seda predlagati kazni za osem obtoenih, ki se jim sodi zaradi korupcije pri pripravi ponudb za izgradnjo kontrolnega stolpa na brnikem letaliu. Glavni obtoenci so slavi Ivan Zidar - SCT, Hilda Tovak - Vegrad, in Duan rnigoj - Primorje, na zatoni klopi pa so e Toma ibert, Ivan Demar, Borut Farnik, Sreko Gabri in Ivan Krofli. Sodni senat naj bi v prihodnjih dneh odloal o razsodbi.

ob 10:05

V Britoffu ob osmih smo poroali o rasti delnic na newyorki borzi, v zadnji ediciji dananjih jutranjih novic pa dodajamo e stanje na borzah v Aziji. Indeks Nikkei na tokijski borzi se je zvial na 9384,17 toke, s imer je dosegel najvijo vrednost v zadnjih estih mesecih. Na to so vplivali moan jen in ugodni konjunkturni podatki iz Zdruenih drav. Zrasli so tudi indeksi na hongkonki borzi, dvignil se je osrednji borzni indeks v Juni Koreji, isto majhno rast pa belei tudi indeks v anghaju.

A, recimo temu, ugodni podatki iz Zdruenih drav so povzroili dvig cene nafte v azijskem elektronskem poslovanju. Teksaka lahka nafta se je do opoldneva tudi v elektronskem poslovanju v New Yorku podraila za 23 centov na 102,54 dolarja za 159-litrski sod. Draja je tudi severnomorska nafta brent. Vijo ceno nafte povzroajo obeti po poveanem povpraevanju po nafti v Zdruenih dravah, k rasti cen pa prispevajo tudi znaki, da utegne kmalu priti do dogovora o dodatnem posojilu Griji.

Toilstvo v Nemiji je pozvalo zvezni parlament, naj umakne imuniteto predsednika drave Christiana Wulffa pred kandalom, povezanim z njegovim kreditom. Toilci v Spodnji Saki so sporoili, da obstaja dovolj indicev, da je predsednik ravnal neprimerno. Nemki asopis Bild je poroal, da je Wulff prejel nizko obrestni kredit v viini pol milijona evrov od ene bogatega poslovnea oktobra 2008, pri emer je kasneje v pokrajinskem parlamentu lano zanikal kakrnekoli poslovne povezave s poslovneem in njegovo eno. Wulff je prav tako pritiskal na Bild, naj zgodbe ne objavi, za kar se je kasneje opraviil odgovornemu uredniku. Umik imunitete je sicer nujen korak za zaetek postopka proti predsedniku, vendar ni nujno, da bo le-ta tudi uradno obtoen.Komentarji
komentiraj >>

Meet the guy
RadikTrugh [11/11/2018]

Want poznakomitsa closer come to the site http://bestrealgirl.com/?u=6ex8kwf&o=uz5kxp7
odgovori >>

... !
PhillipFaumn [20/06/2018]

[url=http://pornjam.ga/info/i/7][img]http://pornjam.ga/pr/images/1.jpg[/img][/url] [url=http://pornjam.ga/info/i/7] [/url] . . - ! , 35 , , , , ru , , , , , , , , , , , , , , , , , , tabor , , , , tabor ru , tabor ru , com, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
odgovori >>