Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

natisni
Nedelja, 1.1.?06, 15.00: Razli?ni izvajalci - El Congo: Rumba congolaise (Marabi, 2003) (3218 bralcev)
Nedelja, 1. 1. 2006
zoranp»Zbirka, s pomo?jo katere na zvokih rumbe nezgre?ljivo zapluje? po vodah reke Kongo v zgodovino glasbene Afrike razpet med in hkrati povezan z njenima dvoj?icama – prestolnicama: Brazzavillom in Kinshaso. In pristane? v sedanjosti!«.

Pod prej navedenim opisom, pobranim iz ene izmed ocen te atraktivne zbirke in pod njenim zgovornim naslovom »El Congo: Rumba congolaise«, se skriva odli?na zbirka kongole?kih rumb. Pravzaprav niti ne gre za tipi?no kompilacijo, temve? za zbirko posnetkov, ki so nastali posebej, t.j. projektno, za ta album... (v celoti...)
Raz?irjamo obzorja 01.01.2006

15.00 – 16.15

Razli?ni izvajalci: »El Congo: Rumba congolaise« (Marabi, 2003)CD bb –1 = 3.52

*»Zbirka, s pomo?jo katere na zvokih rumbe nezgre?ljivo zapluje? po vodah reke Kongo v zgodovino glasbene Afrike razpet med in hkrati povezan z njenima dvoj?icama – prestolnicama: Brazzavillom in Kinshaso. In pristane? v sedanjosti!«.

CD isti –2 = 5.41

Pod prej navedenim opisom, pobranim iz ene izmed ocen te atraktivne zbirke in pod njenim zgovornim naslovom »El Congo: Rumba congolaise«, se skriva odli?na zbirka kongole?kih rumb. Pravzaprav niti ne gre za tipi?no kompilacijo, temve? za zbirko posnetkov, ki so nastali posebej, t.j. projektno, za ta album. Album si je sicer zamislil francoski producent Philippe Teissier du Cros, ki ?e nekaj let uspe?no in v kriti?kih krogih odmevno vodi zalo?bo Marabi Productions. Du Cros je seveda v svetu tovrstne godbe cenjena osebnost z dolgoletnimi izku?njami, ?tevilnimi poznanstvi ter odli?nim pregledom nad aktualnim dogajanje in vpogledom v histori?no stanje. Tale zbirka pa je prav ?lahtna sprega vsega tega, ?e posebej pa njegovih zadnjih dveh kvalitet: aktualno s histori?nim, speto ne samo v enoten projekt oziroma album, ampak postavljeno skupaj v studio. Posnetki, ki jih najdemo na tem albumu, so namre? sve?i. Nastali so marca 2002 v studiu v Kinshasi, obdelali pa so jih oktobra istega leta v Parizu, da bi iz?li spomladi leta 2003 na tem albumu pri ?e omenjeni zalo?bi. Na snemanju so se zbrali pre?iveli pionirji ene najbolj priljubljenih plesnih zvrsti afri?ke godbe, kongole?ke rumbe, da bi podo?iveli svojo ble??e?o kolektivno glasbeno preteklost. Ta snemalni »se?n« je bil zagotovo zgodovinski in je v marsi?em primerljiv s tistim razkri?anim v Havani na Kubi, ko so se nekaj let prej zbrali ?lani Buena Vista Social Club. To so bili glasbeniki, ki sicer delujejo v zasedbah »Rumbanella Band« in »Victoria bakolo miziki«. Ta zadnja je bila izvorno spremljevalni bend Wenda Kolosoyja, zato ne ?udi, da se jim je mojster v studiu tudi pridru?il; k sodelovanju pa so povabili ?e enega veterana, mojstra igranja na »likembe« Antoina Moundanda.

CD isti –4 = 4.43

14 skladb izmed tistega, kar so posneli v razli?nih kombinacijah, se je zna?lo na tem albumu. Ve?ina jih je za to prilo?nost prirejenih klasik iz zlatega repertoarja kongole?ke rumbe iz 50. in 60. let prej?njega stoletja. Med njimi sta tudi dve pesmi sodelujo?ega Wenda Kolosoya, ena sodelujo?ega Antoine Moundanda in ?e ena, ki sta jo podpisala in tudi izvedla skupaj. Ponudbo so zaokro?ili z izvedbo ene skladbe iz aktualnega repertoarja obeh skupin.

Tisto, kar je v tem primeru za nas ?e posebej zanimivo, je odkrivanje, kako se sli?ita Rumbanella Band in »Victoria bakolo miziki«, saj smo se z Wendom Kolosoyem in malo manj tudi z Antoinom Moundandejem v preteklosti ?e ukvarjali. In seveda tudi to, kako se sli?ijo aktualizirane predelave nekaterih »klasi?nih« kongole?kih rumb.

Rumbanella Band so pravzaprav kvartet pevca, dveh kitaristov in basista. Leta 1986 jih je ustanovil kitarist in pevec Madou Lebon Mulowayi, ki je bil pred tem dolga leta ?lan zasedbe ?e enega kongole?kega veterana – Jeana Bosca Mwende. Po ve? kot desetih letih dela z njim se je odlo?il, da ustanovi svoj bend, ki bi ohranjal pri ?ivljenju zvok klasi?ne rumbe. In tako je zbral ?e tri somi?ljenike ter ustanovil »Rumbanello«. Med njimi je posebej zanimiv kitarist Joseph Kankonde z vzdevkom »Serpent«, ki je za?el svojo kariero ob boku ?e ene ?e preminule legende kongole?ke popularne godbe, kitaristu »Docteurju« Nicu. Prete?ni del repertoarja Rumbanella Band je tako sestavljen iz klasi?nih hitov legendarnih kongole?kih orkestrov, kot sta bila African Jazz in African Fiesta, iz kak?nega komada Jeana Bosca Mwende in ?e koga podobnega. So pa? negovalci zvoka klasi?ne kongole?ke rumbe iz Kinshase, a so nam postali na voljo ?ele leta 2003 z izidom tega albuma. No, na njem se je zna?la ?e ena klasika med klasikami: nova priredba hita »Marie Louise« Wenda Kolosoyja iz leta 1948 v pevski izvedbi avtorja samega in ob spremljavi Rumbanella Band.

CD isti –7 = 5.09

To so bili Rumbanella Band z nova priredbo hita »Marie Louise« Wenda Kolosoyja iz leta 1948 v pevski izvedbi avtorja samega.

Sploh pa je zanimiv drugi bend na tem albumu, ki je v primerjavi z Rumbanello na njem sicer manj?insko zastopan, je pa mati?ni orkester pravkar sli?anega Wenda Kolosoyja. »Victoria Bakolo Miziki« ga je namre? v »zlatih letih« njegove prisotnosti na kongole?kem glasbenem prizori??u stalno spremljal. Marca leta 2002 so se v Kinshasi spet zbrali na snemanju gradiva za ta album in sli?ali so se takole.

CD isti –5 = 5.31

Wendo Kolosoy in Victoria Bakolo Miziki skupaj leta 2002 v studiu v Kinshasi ob snemanju gradiva za album »El Congo: Rumba congolaise«.

V tej zbirki pa ob prevladujo?ih prispevkih Rumbanella Banda in malo manj prisotnih Victoria Bakolo Miziki najdemo tudi nekaj pravih posebnosti, ki sta jih za ta album prispevala Wendo Kolosoy in pa drugi gost Antoine Moundanda. Skupaj in sama, brez spremljave katerega izmed obeh bendov, sta posnela skladbo »Wendo likembe«, ki je seveda ?isto nekaj drugega, kot bi pri?akovali, saj neposredno potegne povezavo med omenjenim pop-idiomom in bogatim ljudskim izro?ilom na etni?no bogatih prostranstvih tega predela Afrike. Likembe, ki se pojavlja v naslovu te skladbe in ji tudi sicer daje osnovni zvok, je seveda kongole?ka izvedenka t.im. »pal?nega klavirja«, glasbila, ki ga poznajo skoraj po vsem ?rnem kontinentu. Antoina Moundande pa je za to zbirko prispeval tudi eno ?isto lastno, ?isto samo odigrano, ?isto instrumentalno skladbo »Bounsana«. Poslu?ajmo obe.

CD isti –12 + 9 = 9.31

Wedno Kolosoy in Antoine Moundande v skupnem nastopu v skladbi »Wendo likembe«, potem pa ?e mojster likembeja Moundande sam v lastni skladbi »Bounsana«. Ve? kot samo zanimivo.

Sicer pa: ob ?tevilnih ponatisih iz »zlatega obdobja« kongole?ke rumbe, ki smo jih bili dele?ni v zadnjem desetletju, je zbirka »El Congo: Rumba congolaise« res prepri?ljiv dokaz neposredne povezanosti preteklosti in sedanjosti tamkaj?njega dogajanja. Pri?a o tem, da kongole?ka rumba ?e vedno ?ivi svoje vsakodnevno polno ?ivljenje na ulicah in v plesnih lokalih Kinshase in Brazavilla. To bomo tudi dokazovali v nadaljevanju, v katerem pa seveda ?al zaradi pomanjkanja ?asa ne boste sli?ali vseh 70-ih minut glasbe oziroma vseh 14-ih skladb, ki jih ponuja ta album. Pa? pa ste ?e do sedaj poleg omenjenih sli?ali uvodoma skladbo »El Congo« Kwamyja Munsija, ki je dala tej zbirki naslov, potem priredbo ene izmed dveh skladb legendarnega Tabuja Leyja Rochereauja, ki jih zbirka vsebuje; izbrali smo skladbo »Kellya«, pa tudi skladbo »Ngalula« Kazadija Chantala. Vse te je izvedla Rumbanella Band. Nadaljevali bomo z njihovo izvedbo skladbe »Masanga djiya« Jeana Bosca Mwende, ki ji bosta sledili ?e dve iz njihovega repertoarja: edini original, ki so ga prispevali tej zbirki »Naluki motunguisi« - napisal ga je kitarist Joseph »Serpent« Kankonde – in priredba skladbe Bokase Leona »Clara Badimuene«. Potem bo vsko?ili »Victoria Bakolo Miziki« z svojim edinim originalnim prispevkom za ta album »Passi« njihovega prvega pevca Willyja Makonze Nzofuja, vse skupaj pa se bo zaklju?ilo s pridedbo klasike legendarnega kitarista Dr. Nica »L'age et l'amour« v izvedbi Rumbanella Banda.CD isti –8+10+11+13+14 = 22.14Odpoved: »Poslu?ali ste za dve skladbi skraj?ano predstavitev izjemno zanimive zbirke »kongole?kih rumb«, ki nosi naslov »El Congo: Rumba congolaise« in je iz?la pri francoksi zalo?bi Marabi Productions leta 2003. Zbirka vsebuje 14 skladb, v glavnem predelav skladb avtorjev iz zgodnjega »zlatega« obdobja nastajanja kongole?ke popularne godbe, kot so jih posneli na snemalnem »se?nu« marca 2002 v studiu v Kinshasi, na katerem sta sodelovali dve zasedbi – Rumbanella Band in »Victoria Bakolo Miziki« - ter dva velikana omenjenega obodbja: Wendo Kolosoy in Antoine Moundande.«Zoran Pistotnik


Komentarji
komentiraj >>