Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk roznaKlopca pod svobodnim soncem

Koncept radijske oddaje o brezdomski problematiki

 

Motiv

Vsak družbeni sistem, ki temelji na hierarhični ureditvi, določenim skupinam prebivalstva omeji dostop do pomembnih virov družbene moči in jih umešča na dno hierarhične piramide. Brezdomci se vsekakor uvrščajo med marginalne in neslišne skupine. Oblik brezdomstva je mnogo, v grobem pa se lahko ločijo štiri temeljne kategorije: biti brez strehe, biti brez stanovanja, bivati v negotovih pogojih in bivati v neprimernih pogojih. Prvi dve kategoriji predstavljata vidno ali odkrito, t.i. cestno brezdomstvo, drugi dve pa skrito ali manj vidno brezdomstvo. Te oblike so povezane, saj se iz prikritega oblikuje odkrito brezdomstvo. Družbeni stereotipi se oblikujejo predvsem na podlagi vidnega brezdomstva. Prav tako, kot je oblik brezdomstva mnogo, je mnogo tudi razlogov zakaj določena oseba postane brezdomna. Poudarjanje pomena samo osebne odločitve in odgovornosti za življenje reveža, kot se kaže preko običajnih stereotipov, je enako zakrivanju oči ter nerazumevanju problematike brezdomstva. Problem je dosti bolj kompleksen in zajema ne samo ekonomski vidik pomanjkanja, temveč sega še na mnoga druga področja. Ko prebijemo zunanje opne navidez nepropustnega sveta brezdomstva, pridemo do mnogih globokih in neizčrpnih tem, kot so osamljenost, bivanjska izpraznjenost, (ne)navezanost, odvisnost, ontološka negotovost, itd.

 

Cilji

Z radijsko oddajo bi radi osvetlili mnogoplastnost in kompleksnost problema brezdomstva in opozorili na njegovo aktualnost, ki se še povečuje v času gospodarske krize. Problem zadeva vse nas, saj vsi prispevamo k vzdrževanju in reprodukciji aktualnega družbenega sistema, ki zaradi svoje hierarhične narave nujno »proizvaja« in potrebuje marginalne družbene skupine ljudi, med katere spadajo tudi brezdomci. Cilji radijske oddaje so tako razbijanje običajnih stereotipov, povečevanje vidnosti oz. slišnosti problema ter predstavljanje kompleksnosti problematike ter preko tega širša navezava na vprašanja o temeljnih postavkah aktualnega družbeno-političnega sistema. Namreč, vsaka družba se lahko ocenjuje po tem, kakšen je njen odnos do njenih najbolj obrobnih članov ter kakšno odgovornost prevzema do njih.

Scenarij

Vsaka oddaja bo tematska in vsakič bo drug lajt motiv, ki bo omogočil razkrivanje posameznih segmentov  fenomena brezdomstva s poudarkom na njegovi družbeni izobčenosti. Poudarki bodo tudi na zgodovinskem pregledu problematike in predstavljanje teoretičnih konceptov, ki se navezujejo na tematiko ter na informiranju o aktualnih zadevah, ki se tičejo društva Kralji ulice in poročanju o njihovih aktivnostih. V večino oddaj bom povabil gosta ali gostjo; brezdomca-ko ali strokovnega delavca različnih strok, ki jih to področje zadeva ter politike, uradnike idr. Glede na različne možnosti  bodo intervjuji posneti vnaprej, sicer pa v živo iz studia, telefonsko javljanje pa bo tudi iz drugih krajev Slovenije. Občasno bom tudi vključil vnaprej posnete izjave iz ulice glede na temo oddaje. Vključeval bom tudi razne skeče, anekdote. Glasbo izbere ekipa oddaje s sodelavci RŠ-a.

Ekipa oddaje

Spiker: Rok Plibernik

Vsebinska priprava oddaje: Rok Plibernik in ekipa društva Kralji ulice