Znašel si se na arhivu spletne strani Radia Študent, kjer so zaenkrat dostopni prispevki pred majem 2012. Takrat smo namreč za rojstni dan preklopili na novo spletno stran in prevetrili programsko shemo.

Povezava na novo spletno stran je tole


twitter3
majspejs3
fejsbuk 3
fejsbuk rozna

OFF Poročilo
ZELENA KNJIGA, poglavje "Pleme" (3153 bralcev)
Ponedeljek, 9. 2. 2009


Pleme je družina, ki se je povečala zaradi prokreacije. Iz tega sledi da je pleme velika družina. Na isti način je tudi narod pleme, ki se je namnožilo s prokreacijo. Narod je torej veliko pleme. Človeška družba pa je narod, ki se je razvejal na več različnih narodov. Človeštvo je zato zgolj en velik narod. Odnosi, ki povezujejo družino, na isti način povezujejo tudi pleme, narod in celotno človeštvo. Vendar pa moč teh vezi slabi z večanjem števila članov določene skupnosti. >>

Matej Š., komentarji

Debata o slovensko-hrvaških odnosih (2738 bralcev)
Četrtek, 5. 2. 2009

Mirovni inštitut in centar za mirovne studije iz Zagreba sta ta teden organizirala dve okrogli mizi za naslovom Se slišimo? / čujemo li se?, ki sta potekali v Zagrebu in Ljubljani, namen pa je bil seveda konverzacija o slovensko-hrvaških problemih brez političnega populizma in izrabljene besede, ki sliši na ime: branjenje nacionalnega interesa. Koncept debat je bil takšen, da so bili v Zagrebu samo slovenski predstavniki, medtem ko so bili v Ljubljani hrvaški predstavniki. >>

Urh, komentarji

KOMU SLOVENIJA IZKAZUJE ČAST NA BLIŽNJEM VZHODU? (3743 bralcev)
Sreda, 4. 2. 2009

Nedavna izraelska krvava ofenziva v Gazi, ki je terjala življenja 1330 Palestincev, med njimi nekaj sto otrok, je spet sprožila vprašanja, kakšno vlogo ima Slovenija v tistem konfliktu? Je nedolžna opazovalka, morda aktivna podpornica Palestincev ali pa odkrito na strani Izraela? Dejstvo, da je eden od dveh častnih konzulov Republike Slovenije v Izraelu bivši general izraelske vojske Eival Gilady, pove veliko. >>

Boris V., komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje »Družina« (2788 bralcev)
Ponedeljek, 26. 1. 2009

Za posameznika je družina pomembnejša celo od države. Človeštvo potrjuje posameznika, posameznik pa potrjuje družino kot svojo oporo, svoj izvor in svoj družbeni ščit. Človeštvo pravzaprav sestavljajo posamezniki in družine, ne pa države. Država je umeten ekonomski, politični in včasih vojaški sistem, s katerim ljudje nimajo nobenih odnosov. >>

Matej Š., komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje Družbene osnove tretje univerzalne teorije, 1. del  (2757 bralcev)
Ponedeljek, 15. 12. 2008

Družbeni faktorji so gonilna sila človeške zgodovine. Družbene vezi, ki povezujejo vsako človeško skupino, kot na primer družino, pleme in narod, so osnova gibanja zgodovine. >>

Matej Š., komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje »Zemlja«, 3. del (2954 bralcev)
Ponedeljek, 17. 11. 2008

Nova socialistična družba ni nič drugega kot dialektična posledica nepravičnih odnosov, ki prevladujejo v tem svetu. Taka družba je prišla do logičnih rešitev teh problemov z definiranjem privatne lastnine, s katero posameznik zgolj zadovoljuje lastne potrebe in pri tem ne izkorišča drugih, ter družbene lastnine, v kateri so delavci partnerji pri proizvodnji. >>

Matej Š., komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje »Zemlja«, 2. del (2923 bralcev)
Ponedeljek, 3. 11. 2008

Dopustiti privatno proizvodnjo z namenom pridobivanja presežka, ki gre preko zadovoljevanja potreb, samo po sebi pomeni izkoriščanje. Prav tako je izkoriščanje, če uporabljamo druge za zadovoljevanje lastnih potreb ali celo za pridobivanje dobrin, ki presegajo naše potrebe. Človeka se na ta način lahko izkorišča, da zadovoljuje potrebe drugih in za njih ustvarja presežek na račun svojih lastnih potreb. >>

Matej Š., komentarji

Javna tribuna o usodi kulturnega centra Pekarna (3801 bralcev)
Četrtek, 23. 10. 2008

Zaradi namer mariborskega župana Franca Kanglerja, ki je izrazil željo, da bi preselil alternativni kompleks Pekarna na novo lokacijo, čeprav je v predvolilnih obljubah trdil drugače, so včeraj v klubu Gustaf v Pekarni organizirali javno tribuno z naslovom 'Kulturni center Pekarna: vsebina ali nepremičnina?', na kateri je bil prisoten tudi Kangler. Za željo po selitvi Pekarne se skrivajo različni motivi, največkrat pa se omenja gradbeniški lobi... >>

Urh, komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje »Zemlja«, 1. del (3884 bralcev)
Ponedeljek, 20. 10. 2008

Zemlja ni nikogaršnja lastnina. Vsakdo pa ima pravico do njene uporabe in koristi, ki izhajajo iz njenega obdelovanja, kmetovanja na njej ali živinoreje. Te dejavnosti naj bi potekale v času človekovega življenja in življenja njegovih dedičev, z njegovimi lastnimi napori, brez izkoriščanja drugih, ne glede na to, ali za to dobijo plačo ali ne, potekala pa naj bi samo v obsegu zadovoljevanja svojih lastnih potreb...
>>

Matej Š., komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje »Potrebe« (2820 bralcev)
Ponedeljek, 6. 10. 2008

Človek ni svoboden, če nekdo drug upravlja z njegovimi potrebami. Kajti potrebe lahko pripeljejo do zasužnjevanja človeka po človeku in povzročajo izkoriščanje. Potrebe so organski problem in konflikt se poraja iz gospodovanja nad človekovimi potrebami. >>

Matej Š., komentarji

Lokalne volitve v Bosni in Hercegovini (2838 bralcev)
Ponedeljek, 6. 10. 2008

V Bosni in Hercegovini so bile včeraj četrte lokalne volitve po koncu vojne leta 1995. Kar se tiče samih rezultatov in procentov, ki so jih dobile posamezne stranke, ste nekaj že lahko slišali v Off-u. Generalna ugotovitev bi lahko bila, da se ni zgodilo nič presenetljivega in da volivci v glavnem še vedno glasujejo za »svoje« v smislu etnične in religijske pripadnosti. >>

Matej Š., komentarji

AVSTRIJSKI ZASUK V DESNO (3004 bralcev)
Ponedeljek, 29. 9. 2008

Po razpadu velike koalicije med socialdemokrati – SPÖ in ljudsko stranko – ÖVP v juniju, je volilna Avstrija včeraj odšla predčasno na parlamentarne volišča. In obema vodilnima strankama izrekla odločno nezaupanje. Tako SPÖ kot ÖVP sta, kljub relativno najvišji podpori, dosegli najnižji rezultat po drugi svetovni vojni, na drugi strani pa sta se v všive povzpeli obe desni, skrajno populistični opciji. Svobodnjaki Heinza-Christiana Stracheja so tako dobili 18,01 odstotka glasov, Heiderjevo Zavezništvo za pri >>

Nejc M., komentarji

Boj za prostor na Metelkovi (3371 bralcev)
Torek, 9. 9. 2008

Ob 15 obletnici zavzetja bivše vojašnice je potekala prva etapa diskusije o preteklih in sedanjih tegobah avtonomnega centra Metelkova mesto. >>

Boštjan R, komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje "Ekonomske osnove tretje univerzalne teorije", 3. del (3191 bralcev)
Ponedeljek, 8. 9. 2008

Predhodne zgodovinske teorije, ki so skušale razrešiti ekonomski problem, so nanj gledale zelo ozko, bodisi zgolj z zornega kota lastništva enega od produkcijskih faktorjev ali pa po drugi strani plačila za proizvodni proces. Tako jim ni uspelo razrešiti bistvenega problema, ki je problem same proizvodnje. Glavna značilnost prevladujočih ekonomskih sistemov po svetu je tako danes plačni sistem, ki delavca prikrajša vseh pravic do lastnega produkta, ne glede na to, ali je bil proizveden za družbeno ali za za >>

Matej Š., komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje »Ekonomske osnove tretje univerzalne teorije«, 2.del (2797 bralcev)
Ponedeljek, 21. 7. 2008

Naravni zakon je pripeljal do naravnega socializma, ki temelji na enakosti ekonomskih faktorjev proizvodnje in je med posamezniki skoraj pripeljal do potrošnje, ki je enakovredna naravi proizvodnje. Toda izkoriščanje človeka po človeku in posedovanje več skupnega premoženja, kot je potrebno, s strani nekaterih posameznikov, je očitno znamenje odklona od naravnega zakona ter začetek nereda in korupcije v človeški skupnosti. Označuje pojav družbe izkoriščanja. >>

Matej Š., komentarji

ZELENA KNJIGA, poglavje »Ekonomske osnove tretje univerzalne teorije«, 1. del (3019 bralcev)
Ponedeljek, 7. 7. 2008

Pomembne zgodovinske spremembe, na primer v odnosih med delavci in delodajalci ali proizvajalci in lastniki, marsikaj prispevajo k razrešitvi problema dela in plač. Te spremembe vključujejo stalen delovni čas, plačilo nadur, različne oblike dopusta, minimalne plače, delitev dobička in sodelovanje pri upravljanju. V isti okvir spadajo tudi z zakonom prepovedano samovoljno odpuščanje, zagotovljena socialna zaščita, pravica do stavke ter še razni drugi ukrepi, ki jih lahko najdemo v skoraj vseh modernih ... >>

Matej Š., komentarji

Ukinitev berlinskega Radia Multikulti (3456 bralcev)
Torek, 27. 5. 2008

Berlinski Radio Multi-kulti, ki je bil ustanovljen pred štirinajstimi leti in je posvečen tujcem v Nemčiji ter je oddajal v veliko jezikih, med drugim tudi v slovenskem, predvidoma čaka ukinitev prihodnje leto. Uradni razlog naj bi bila finančna kriza družbe RBG, ki ima v lasti sedem radijskih postaj in se je odločila eliminirati ravno Multikulti, medtem ko se v ozadju lahko skriva tudi naraščanje nestrpnosti do tujcev v Nemčiji ... >>

Urh, komentarji

poglavje 'Mediji' (3107 bralcev)
Ponedeljek, 26. 5. 2008

Fizična oseba ima svobodo do izražanja, tudi če je ta oseba nora in se obnaša iracionalno, da izrazi svojo norost. Pravna oseba je tudi svobodna, da izrazi svojo pravno identiteto. V teh primerih prvi predstavlja zgolj sebe, medtem ko drugi ne predstavlja nič drugega kot skupino fizičnih oseb, ki sestavljajo njegovo pravno osebo. Torej, ko se ena oseba izrazi na iracionalen način, to še ne pomeni, da so tudi drugi ljudje v tej družbi nori...
>>

Erik, komentarji

Zelena knjiga (3211 bralcev)
Torek, 13. 5. 2008

Pozdravljeni v tokratnem branju Zelene knjige libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Danes smo za vas prevedli dve poglavji, saj gre za dokaj kratki zadevi, in sicer nosi prvo poglavje naslov 'Kdo nadzira vedenje družbe?', drugo pa 'Kakšna je orientacija družbe, če odstopi od zakonitosti?'
>>

Erik, komentarji

SRBSKE PARLAMENTARNE VOLITVE (3773 bralcev)
Ponedeljek, 12. 5. 2008

V Srbiji so se odvile še ene v vrsti »zgodovinskih, odločilnih in prelomnih« volitev. Tokrat so bile na vrsti parlamentarne, in to predčasne. Sicer so bile hkrati organizirane tudi lokalne volitve, vendar se bomo bolj posvetili tistim prvim. Presenetljivo je prepričljivo zmagal tako imenovani proevropski in demokratski blok, zbran okrog Demokratske stranke predsednika države Borisa Tadića... S klikom na puščico lahko slišite celoten pogovor z Vukovićem iz Centra za svobodne volitve in demokracijo. >>

Boris V., komentarji

NE-UVEDBA ŠPANŠČINE KOT DRUGEGA TUJEGA JEZIKA V OSNOVNIH ŠOLAH (4127 bralcev)
Četrtek, 17. 4. 2008

Ministrstvo za šolstvo in šport se je odločilo postopno uvesti drugi tuji jezik kot obvezni predmet v osnovne šole. Pohvalno, še posebej, če vzamemo v obzir, da znanje tujih jezikov za sabo potegne še veliko drugih pozitivnih posledic. Verjetno je najpomembnejša med njimi splošna odprtost Slovenije in dovzetnost za druge dele sveta. Španščina pa se ni uvrstila med te jezike. >>

Boris V., komentarji

Zelena knjiga - Ljudske konference in komiteji (3940 bralcev)
Ponedeljek, 14. 4. 2008

Ljudske konference in komiteji so edina sredstva, da dosežemo ljudsko demokracijo. Vsaka forma oblasti, ki je v kontradikciji s tem načelom, je nedemokratična. V današnjem svetu so vse obstoječe oblike vlad nedemokratične. Še vedno blodijo in nočejo vzpostaviti ljudskih konferenc, kar bi bil prvi korak, da bi lahko mase dosegle demokracijo. Ljudske konference in komiteji so torej ultimativni korak pri njihovem boju za demokracijo. >>

Urh, komentarji

MAKEDONIJA IN NATO (3222 bralcev)
Sreda, 2. 4. 2008

Začel se je vrh Nato pakta v Bukarešti, ki se simbolično odvija v palači, ki jo je dal zgraditi megalomanski diktator Nikolae Ceausescu. Od tega srečanja imajo velika pričakovanja tri "uspešne in svobodne družbe": Hrvaška, Albanija in Makedonija. Grčija močno nasprotuje vstopu Makedonije, kot razlog pa navaja njeno ime, ki naj bi izražalo makedonske ozemeljske težnje po severnem delu Grčije z istim imenom. >>

Boris V., komentarji

Zelena knjiga, peto poglavje: PLEBISCIT (2877 bralcev)
Ponedeljek, 31. 3. 2008

Institucija plebiscita je navadna prevara zoper demokracijo. Samo z »da« ali »ne« posamezniki pač ne morejo izraziti svojih mnenj. Na ta način se jih skozi koncept moderne demokracije zgolj utiša in se jim dovoli izustiti samo ti dve besedici. Kar je najbolj krut in zatiralski diktatorski sistem. Tisti, ki reče »ne«, bi moral podati tudi svoje razloge za tako odločitev in obratno. Vsak mora namreč utemeljiti svoje razloge za podporo oziroma zavrnitev neke stvari...
>>

Matej Š., komentarji

Zelena knjiga, četrto poglavje: RAZRED (3587 bralcev)
Torek, 18. 3. 2008

Razredni politični sistem je enak kot strankarski, plemenski ali sektaški sistem v pomenu, da razred dominira družbi na enak način kot stranka, pleme ali sekta. Razred – tako kot stranka, pleme ali sekta – je družbena skupina ljudi s skupnimi interesi. Slednji izhajajo iz obstoja množice ljudi, med seboj povezanih na ravni krvnega sorodstva, prepričanja, kulture, lokalnosti ali življenjskega standarda. >>

Erik, komentarji

Zelena knjiga - Politična stranka (3697 bralcev)
Ponedeljek, 3. 3. 2008

Gaddafijeva Zelena knjiga; poglavje: POLITIČNA STRANKA >>

Matej J, komentarji

»Kakšne so še druge Drnovškove zasluge?« (3922 bralcev)
Torek, 26. 2. 2008

Slovenski mediji kar pokajo od hvalospevov umrlemu Janezu Drnovšku. Na televiziji se vrtijo posnetki ostarelih in mladih, ki jočejo in žalujejo za bivšim predsednikom. Drnovška se totalno nekritično predstavlja kot največjega sina naroda, ki da je kot žarek sonca in dobrote svetil med grabežljivimi politiki. >>

Boris V., komentarji

IN MEMORIAM dr. Janez Rugelj (3859 bralcev)
Petek, 15. 2. 2008

V 79. letu starosti je umrl psihiater Janez Rugelj, eden od borcev proti alkoholizmu in zagovornik patriarhata, kot smo ga poznali recimo temu 200 let nazaj v zahodni Evropi. Sicer je bil že dlje časa v slabem zdravstvenem stanju, zaradi česar se zadnje leto ni več dosti pojavljal po medijih ... >>

Urh, komentarji

O drugačnem sindikalnem posvetu (3478 bralcev)
Torek, 12. 2. 2008

Sindikalni posvet – ki ne bo omejen na konvencionalnost Zveze svobodnih sindikatov Slovenije – bo na pobudo Rastka Močnika jutri in v četrtek v Domu sindikatov na Dalmatinovi 4 s pričetkom ob deveti uri zjutraj. Če se večina sindikatov ukvarja s klasično obliko dela, ki je značilna za fordizem, bodo na tem posvetu zajete teme, kot so prekarnost, postfordizem, ekologija v navezi s sindikalizmom in še bi lahko naštevali. >>

Urh, komentarji

Gadafi drugič: predstavniški domovi (3261 bralcev)
Ponedeljek, 4. 2. 2008

Pozdravljeni v drugem branju Zelene knjige voditelja libijske revolucije Moamerja Gadafija, Božji mir z njim. Naslov drugega poglavja je: 'Predstavniški domovi'.
>>

Erik, komentarji

Novejše
Starejše